Förtroendevalda hos oss.

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation (utskott)