Förtroendevalda hos oss.

Bolag (6 st)

Kommunen äger ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Namn
AB Hedemorabostäder, styrelse
Hedemora Kommunfastigheter AB, styrelse
Hedemora Energi AB, styrelse
Hedemora Kraft och Värme AB
Hedemora Elnät AB
Hedemora Näringsliv AB, styrelse