Förtroendevalda hos oss.

Övrigt (7 st)

Här hittar du till exempel överförmyndare, revisorer, barnpiloter, jämställdhetspiloter.

Namn
Överförmyndare
Revisorer för granskning av kommunen förvaltning
Nämndemän
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna, styrelse
Huvudmän i Södra Dalarnas Sparbank
Mångfaldspiloter