Förtroendevalda hos oss.

Utskott (9 st)

Vissa nämnder har utskott som bereder ärenden till nämnden. I specifika ärenden kan utskottet fatta beslut om nämnden har medgett det i sin delegationsordning.

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens strategiutskott
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation (utskott)
Omsorgsnämndens arbetsutskott, socialutskottet
Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott
Omsorgsnämndens myndighetsutskott
Bildningsnämndens arbetsutskott
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott