Förtroendevalda hos oss.

Utskott (6 st)

Vissa nämnder har utskott som bereder ärenden till nämnden. I specifika ärenden kan utskottet fatta beslut om nämnden har medgett det i sin delegationsordning.