Förtroendevalda hos oss.

Göran Hoffman (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-268 52 51 (mobil)

E-post:
goran.hoffman@hedemora.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Ledamot 2022-05-31 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-02-10 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2022-04-19 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2022-04-19 2022-12-31
Kommunstyrelsens strategiutskott 1:e vice ordförande 2022-04-19 2022-12-31
Västmanland-Dalarna Lönenämnd Ledamot 2022-05-31 2022-12-31