Förtroendevalda hos oss.

Kajsa-Lena Fagerström (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-485 43 19 (mobil)

E-post:
kajsa-lena.fagerstrom@hedemora.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gemensam nämnd för handläggning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Gemensam nämnd för språktolkförmedling Ledamot 2021-05-25 2022-12-31
Hjälpmedelsnämnden Dalarna, gemensam Ledamot 2021-03-23 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-14 2022-10-14
Omsorgsnämnden Ordförande 2021-02-16 2022-12-31
Omsorgsnämndens myndighetsutskott 1:e vice ordförande 2021-02-24 2022-12-31
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott Ordförande 2021-02-24 2022-12-31
Valnämnden Ersättare 2020-10-20 2022-12-31