Förtroendevalda hos oss.

Magnus Bergman (M)

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Bildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-15
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Arvodeskommitté Ersättare 2023-01-24 2026-12-31
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Ersättare 2023-02-13 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31