Förtroendevalda hos oss.

Allan Mattsson (KL)

Kontaktinformation

Telefon:
0225-34791 (arbete)

Telefon:
070-3053386 (mobil)

E-post:
allan.matsson@hedemora.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens strategiutskott 2:e vice ordförande 2023-01-10 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-10 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-15
Västmanland-Dalarna Lönenämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31