Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (12 st)

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs av kommunmedborgarna i val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser politiker till nämnderna. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.