Förtroendevalda hos oss.

Bolag (5 st)

Kommunen äger ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.