Förtroendevalda hos oss.

Sökresultat

Personer (111 st)

Efternamn Förnamn Parti
Andersson Larz KL
Andersson Daniel S
Andersson Melker M
Andersson Marit SD
Andreasson-Bäck Agneta S
Arnoldsson Björn Arnoldh KL
Aura David S
Bengtsson Per KL
Berg Gunilla KD
Bergkvist Rolf M
Bergman Magnus M
Bergqvist Jan M
Bertilsson Ulf SD
Bäckvall Håkan SD
Carlsson Ulf S
Dahlström Torbjörn M
Dalmats Mona M
Delin Kerstin S
Drugge Erica C
Ekblom Lars M
Fafara Jonas M
Fagerström Kajsa-Lena S
Fjägerås Annica M
Fredriksson Bengt S
Frisk Ann M
Gahnold Joanna KL
Godlund Stig C
Granegärd Anette C
Gray Madeleine KD
Gråbo Mikael M
Gunnarsson Lillemor C
Gunnarsson Marie SAKNAS
Gustafsson Pirjo C
Hedlund Leif C
Hedlund Bengt-Olof S
Hedqvist Anita S
Henriksson Rickard SD
Hjelm Anne-Sofie S
Hjelte Gertrud C
Hoffman Göran S
Izzo Marco KL
Jansson Mats M
Johansson Ann-Christin KL
Johansson Inga-Britt KL
Jonsson Bert C
Karlsson Torgny S
Karlsson Aldona M
Kindlund Ulf KL
Kjellin Marcus V
Klingström Göran SAKNAS
Kols Roland C
Kommundirektör SAKNAS
Kou Kou Amin C
Kuha Veijo S
Kåks Daniel V
Källberg Helena S
Liljekvist Christina S
Lindblå Göran M
Ljungqvist Åsa M
Ljusteräng Ulf SAKNAS
Lundberg Ylva SD
Lundh Kerstin MP
Malmberg Elisabeth V
Markus-Wilén Tomas S
Matsson Tommy M
Mattsson Allan KL
Morelius Håkan S
Myrzell Gunilla SD
Mångs Lennart M
Nilses Erik M
Nilsson Tommy SD
Norberg Camilla S
Norberg Stefan S
Nyberg Jim KL
Nygårds Maria SAKNAS
Nylén Jonny C
Olhans Jan-Erik M
Palmberg Gunnar V
Pederby Henrik S
Perers Karin C
Perers Fredrik C
Pernsjö Solweig S
Pernsjö Hans S
Persson Monika KD
Persson Inger S
Remning Britt-Inger M
Roos Gunhild KL
Rooslien Fredrik S
Rooslien Anki S
Rosander Petra SD
Ruth Annika C
Rönnberg Anette S
Samuelsson Ann-Marie MP
Selin Henrik S
Sjösten Cajsa V
Starck Kerstin V
Stenberg Leif MP
Stenberg Carlsson Ann-Marie S
Stening Solbrith M
Sundqvist Ronnie KD
Svedlund Joakim KL
Törnqvist Åke SD
Wennberg Bertil MP
Wennerström Göran SD
Westholm Birgitta M
Westlund Lars S
Winarve Westerholm Eva S
Wirycz Viktor KL
Wistbacka Maria MP
Zuljevic Tamara M
Åhlén Dick M